torsdag 28 juli 2011

Rockdunkande scouter.

Det är världsscoutläger här i trakten nu. 40.000 scouter från hela världen. Nog hade vi räknat med tydliga tecken på det. Och vi har varit mycket positiva till deras ankomst. Men vad är det vi hör om kvällen? Jo, samma dunkande och skrällande rockmusik som på stadsfestivalen. Ingen kan numera umgås utan att det finns en högt skränande rockscen. Eller låter det så mycket när 40.000 scouter samtidigt täljer pinnar och lär nya knopar? Tvi fan säger jag bara.

3 kommentarer:

Tobbe sa...

Tur inte vi bor grannar. Hur någon annans glädje, i detta fall genom musik, kan provocera och förbanna så kan jag inte begripa. Öronproppar.

markus sa...

Öronproppar hjälper inte mot den här typen av ljudterror. Det behövs striktare lagar mot ljudmiljöförstöring.

Anonym sa...

Kungliga Musikaliska Akademien vill med detta manifest:

väcka intresse för vår ljudvärld och främja ett aktivt lyssnande
betona ljudmiljöns betydelse för ett gott liv
värna om friska öron och bra hörsel hos alla
verka för att buller- och ljudnivån generellt sänks i vår livsmiljö
kräva ökad hänsyn till ljudmiljön när bostäder, arbetsplatser, kommunikationsnät och rekreationsområden planeras
plädera för att ljudkänsliga miljöer uppmärksammas och skyddas från ljud som inte hör dit
hävda den enskildes grundläggande rätt till tystnad
uppmärksamma tystnaden som en förutsättning för musikalisk upplevelse
efterlysa ytterligare forskning om ljudens inverkan på människan

Hela manifestet finns här:
http://www.musakad.se/verksamhet/forskning/tidigareprojekt/ljudmanifest.301.html