lördag 19 augusti 2023

Ytliga och korkade - men mordiska

DDR-soldater solar sig


Weissensee-serien på dvd närmar sig sitt slut. Fantastisk påminnelse om hur banal, ytlig och korkad den ”kommunistiska” (ja, ”socialistiska") nationen DDR var. Som Albanien, som de övriga. Maktkamp, våld, intriger i det meningslösas tjänst.

 

Tidsmässigt så nära den nationalsocialism som stöpte alla Tredje rikets tyskar i samma form och drev dem ut i krig och folkmord. Som bekant räknades inte judar, romer och andra minoriteter dit och blev därför i alla avseenden utstötta för att slutligen dö i Förintelsens dödsfabriker. I röken som steg mot himlen kunde de varken synas eller räknas.

 

Auschwitz. Foto: Astrid Nydahl

 


2 kommentarer:

skepparn sa...

Idag och alltid den 19/8 tänker jag på en tyskättling.Inte minst därför att han den dagen gjorde en oblodig revolution.
En annan tyskättling skrev en trevlig liten sång " Gustafs skål..." om detta dåd.
Knappt 20 år senare var det över.

Inre exil sa...

Föranleder mig att tillägga detta av Herman Lindqvist (ur en större artikel):

När Gustav III fick veta att han blivit kung i Sverige satt han på Operan i Paris. Han kom själv att dö efter ett attentat på Operan i Stockholm. Hela hans liv däremellan var som en pjäs med honom själv i huvudrollen.

Under Adolf Fredriks tid hade kungen fråntagits all reell makt. Riksdagen lamslogs av partistrider och av kampen mellan adeln och ofrälse.

Den 19 augusti 1772 gjorde Gustav III statskupp.

Riksråden låstes i på slottet, sekreta utskottet upplöstes för alltid. Snabbt tog kungens medsvurna kontrollen. Några dagar senare kallades ständerna till rikssalen. Laddade kanoner pekade mot dem då de kom. Kungen förklarade, att eftersom han inte stod ut med ”den olidliga aristokratiska despotismen” skulle en ny författning (grundlagar) nu gälla. Stockholms borgare hurrade och sjöng Bellmans nykomponerade ”Gustavs skål, den bästa kung som jorden äger”...