torsdag 31 augusti 2023

Hoxha eller Skanderbeg, vem var mest relevant?

Skanderbeg i Kruja. Foto: T.N. 1978
 

Som de medlöpare vi var, trodde vi att den kommunistiske diktatorn Enver Hoxha var historiens viktigaste ledare. Mest relevant så att säga.

Att Albanien i den kristne fursten och klanledaren Skanderbeg hade en samlande gestalt som stod turken emot, det förstod vi bara en millimeter av. Att Skanderbegs bergskrigare förlorade, att turken tvångskonverterade varje alban till islam, det var sådan kunskap vi först på längre sikt tillgodogjorde oss.

I hans Kruja befann vi oss en hel dag, i juli 1978. Den sommaren vände och vreds allt, också på det privata planet för mig. Ung och dum är inte bara ett talesätt utan också en konkret sanning. 

Här sitter jag med en annan medlöpare i Kruja, chefredaktören för New Albania Ymer Minxhosi. Tidskriften var ett glättigt propagandablad med bilder i fyrfärg. 


 

Inga kommentarer: