måndag 6 november 2017

Tillbaka på Landön. I frihet och eftertanke

Foto: Astrid Nydahl
Most of the power of authoritarianism is freely given. In times like these, individuals think ahead about what a more repressive government will want, and then offer themselves without being asked. A citizen who adapts in this way is teaching power what it can do. (Timothy Snyder: On Tyranny)

Foto: Astrid Nydahl
Efter en ganska lång period av motstånd och svårigheter kommer jag för första gången tillbaka till Landön. Jag fäller några tårar och innan jag sätter mig med kaffet vandrar jag en bit utmed vattnet. Det är att komma hem trots att jag inte har mitt hem här. Det tar en stund att komma hit. Men väl framme är jag alltid hemma. Det som tynger och mullrar i bröstkorgen försvinner som om man öppnat en ventil och släppt ut det. Det försvinner över himlen, som om det ville slå följe med flyttfåglarna, som om de kunde ta det med sig ut till havs och dumpa det där.

Foto: Astrid Nydahl
Jag läser Timothy Snyders bok. Det spelar ingen roll att bokens Twenty Lessons from the Twentieth Century är skrivna i en amerikansk kontext och att författaren helt tycks förbise vissa allvarliga hot mot vår frihet. Jag tar fasta på några av de mer allmänna tankarna, som i punkt nio med rubriken Be kind to our language:
Avoid pronouncing the phrases everyone else does. Think up your own way of speaking, even if only to convey that thing you think everyone is saying. Make an effort to separate yourself from the internet. Read books.

Foto: Astrid Nydahl
Och i vanlig ordning går man ut på nätet för att citera det kloka man finner i böckerna. Kanske är det ändå bättre än att vidarebefordra lögner, halvsanningar och rykten? Snyder uttrycker det elegant och enkelt:
Figure things out for yourself. Spend more time reading long articles (...) Realize that some of what is on the internet is there to harm you (...) Take responsibility for what you communicate with others.

Kanske är det bara - eller bäst - ute på Landön jag kan fånga tankar som dessa och försöker införliva dem med det jag själv gör. Tänker, skriver, läser.

Inga kommentarer: