torsdag 16 november 2017

Cohen och Werup, två judiska gentlemän som fattas i världen och vardagenFör ett år sedan försvann Leonard Cohen från jordelivet. Den rikedom han efterlämnade är inte ämnad för korta kommentarer. Kanske bara en liten blick på hans poesi, här läst av honom själv till musik av Philip Glass (hela skivan heter Book of Longing, alltså samma namn som Cohens bok, och den är ett sant äventyr att lyssna till).Också Jacques Werup avled för ett år sedan. Det är sannerligen inte heller lätt att skriva eller tala om. Han fanns i hela mitt liv, i unga år som en i Malmös kulturkrets, senare som vän, även om vi de sista åren upphörde att talas vid (det hade i många år skett på telefon) av olika skäl. Men jag minns honom med både värme och en smula sorgsenhet. Inte minst när jag tänker på hur mycket svåra hälsoproblem han hade. Ändå finns ju också hans livsverk kvar. Och jag lyssnar så gärna (som här i sällskap med Lill Lindfors):
Inga kommentarer: