måndag 27 november 2017

En måndag i pendelrörelsen

Olseröd, sen höst. Foto: Astrid Nydahl
Pendelrörelsen: ensamhet – gemenskap. Kan den skrivas: frid – ofrid eller tystnad – muller? Varje dag går jag med denna pendel till mitt arbete. Det väntar mig i ett obefolkat rum. Jag är ensam herre över situationen. Jag är ensam och erövrar varje dag ensamheten.


Inga kommentarer: