måndag 7 november 2016

Goddag yxskaft: en ny medieutredning

Novemberskog. Foto: Astrid Nydahl
Det gick inget vidare. Jag försökte läsa på ett språk jag inte behärskar och plötsligt såg jag att det var en ogenomtränglig vägg av ord och meningar.

Bläddrade i den nya utredningen om presstödets försvinnande och mediestödets införande, den heter En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar. Det är som en tjock bunt författad på ett jag språk jag inte behärskar. De röster som redan höjs om att det nya stödet kommer att baseras på "åsikter" och "demokratisk" trovärdighet har jag hittills inte funnit något stöd för i utredningen. Kanske ropar de alldeles i onödan. Kanske finner jag vad de redan funnit i vidare läsning.

Men en sak har jag förstått: när makten tänker, talar och skriver gör den det helst på ett språk som förenar omständlighet med klichéer. Det slår aldrig fel, jag känner mig alltid vilsen när jag ska läsa en utredning beställd av regeringen. Det handlar inte om lässvårigheter utan om ett väl inövat läsande - mitt eget - som sällan behöver konfronteras med den politiska klassens signalsystem. 

Av alla kommentarer under måndagen drar jag slutsatsen att det ändå låter sig dechiffreras. Vill du själv prova? Den kan laddas ner här.


Inga kommentarer: