torsdag 8 juni 2023

Ryssland är barbari, ingenting annat

Skärmdump
 

”Terroraktionen andas desperation i en fas då kriget går allt sämre för Ryssland och de interna stridigheterna blir allt svårare att dölja. Ukraina provtrycker ryssarnas stridsduglighet på flera ställen längs fronten. I Belgorod med omgivningar har påfallande välutrustade partisanförband ockuperat ett stort område. Öppna strider har utkämpats mellan Wagnertrupper och rysk militär.

Putins eskalering av terrorn ska således inte ses som något styrkebevis utan som ett tecken på hans ynklighet. Illdådet för terrorn till en ny nivå, även om mönstret består; att förstöra Ukrainas infrastruktur och förgöra landets ekonomi och möjligheter till överlevnad.”

Det är kloka ord som jag hämtat ur en artikel av Svenska Dagbladets Olof Ehrenkrona.

Ryssland för ett angrepps- och förintelsekrig mot Ukraina. Angreppet ser var och en av oss. Men förintelse-aspekten är kanske inte lika självklar? Med sprängningen av kraftverksdammen i Nova Kachovka blir dock den aspekten mycket tydlig. Vad annat än en total förintelse av Ukraina och dess folk kan Putin-fascismens regim ha som mål?

Ingen erövrarnation, inte ens det bedrövliga Ryssland, har någon nytta av förödd mark. På de översvämmade landområdena – de är enorma till ytan – kan ingenting användas, än mindre odlas.  Ryssland visar världen vilket barbari landet bygger på. Ryssland är inte bara det förgångnas despoter och Gulag. Ryssland är vår tids största hot mot varje form av frihet, oberoende och civilisation. Ryssland är barbari, ingenting annat.

 

 

Inga kommentarer: