fredag 30 juni 2023

Födelse och återfödelse. En årsdagsblogg på försök

27 juni i strandskogen för att fira livet med lax och dryck. Foto: Astrid Nydahl

Om hjärtat stannar är man i alla avseenden död. Det hände mig den 9 maj. Brutalt återstartat hjärta ledde mig med ambulans till hjärtintensiven. Under två veckor fick jag lära mig att leva på nytt. Det var en smärtans väg.

När jag i början av veckan fyllde 71 avstod jag helt från festligheter. Inga gäster men många som hörde av sig med sms eller mail.

Vår diskussion utgick ifrån två datum: den 9 maj och den 27 juni. Kunde jag inte säga att jag fötts två gånger? Eller fötts en gång och återfötts en? Nej, jag lägger inga rituella betydelser i det.

Behöver jag ens säga, att jag nu, nästan två månader senare och mycket grubblande kring livets betydelse och mening, är ganska tillfreds med att hjärtat slår som det ska. Trots att jag upprepade gånger sagt att jag hoppades att de skulle misslyckas med återupplivandet.