måndag 8 maj 2023

Jag och du. Buber och friden vid havet

Söder om Åhus vid Östersjön. Foto: Astrid Nydahl
 

Trots den gångna krisen - jag tror den är över - har jag odlat tanken på ett jag och ett du.

Det där är ju ett klassiskt tema. Till exempel hos Martin Buber. Han skrev ju i essän Distans och relation: "sann mänsklighet blir till i äkta möten."

Men var och hur sker sådana möten? I mitt liv är de numera ytterst ovanliga. Så trivs jag också bäst i ensam tvåsamhet vid havet, helst dagar då mycket få personer uppehåller sig på samma plats. Så var det i morse.


Inga kommentarer: