tisdag 9 maj 2023

Den okände von Wright. Tidskritik och andra texter av Georg Henrik von Wright 1926 – 1977 (SLS/Appell, utg. Joel Backström & Thomas Wallgren)

 Georg Henrik von Wrights namn har under flera årtionden förknippats med en filosofi vars politiska sidor visat på en grundläggande civilisationskritik, omfattande såväl frågor om teknik och konsumtion, som krig och fred.

 

Med den vackra volym som nu föreligger – en samutgivning mellan Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholmsbaserade Appell förlag – vidgas bilden till att sträcka sig från von Wrights unga år, med en tydlig vurm för fascism och nationalsocialism, fram till tiden för Vietnamkriget och frågan om krigshotet mellan USA och Sovjetunionen, vilket därmed också kom att handla om kärnvapenhotet.

 

von Wright föddes 1916 och avled 2003. Hans livstid kom att omfatta båda världskrigen, Vietnamkriget och de blodiga Balkankriget på 1990-talet. I det sammanhanget är det viktigt att också komma ihåg de krig som Finland drabbades av och där han i samband med kriget mot Sovjetunionen själv var verksam i den statliga informationsverksamheten. Som astmatiker var han befriad från vapentjänst och skrev själv att han tjänade ”sitt land med tanken i stället för svärdet”. De texter han skrev är inte minst i dag ytterst angelägen läsning. 

 

von Wright var allt annat än ensam i sin positiva syn på Tyskland under fortsättningskriget. Fienden och hotet var entydigt Sovjetunionen. Redaktörerna skriver att många var angelägna om att framställa Tyskland i fördelaktig dager. von Wright själv menade att trots nazismens våld och förtryck kunde Hitlers regim ”leda till något gott. En storslagen men mycket vag idé om kulturförnyelse av det slag han lekt med 1934 kom väl till pass för detta syfte”. 

 

Joel Backström och Thomas Wallgren har som redaktörer gjort ett lysande arbete. Deras kommentarer till varje text är både instruktiva och vägledande för läsaren. 

 

Så kan till exempel avsnittet Ukraina – landet som bidar sin frihet, publicerad 1940, mycket konkret belysa vad den nu aktuella invasionen och det militära övergreppet på Ukraina, sedan länge handlar om. von Wright talar i den bland annat om en systematisk terror, med vilken man ”försökte genomdriva Ukrainas fullständiga förryskning.”

 

De kritiska texterna vid tiden för Vietnam-kriget visar framför allt på en starkt förankrad insikt om den amerikanska imperialismens gift. I en artikel från 1967, gör redaktionen för Hufvudstadsbladet en sympatisk koppling till den finska erfarenheten och säger bland annat om Vietnam och vietnameserna, att det ”i Finland borde det finnas en känsla av solidaritet med ett folk som drabbas av övergrepp”. 

 

Senare publicerades Försök till en efterskrift som handlar om Prag-våren och Sovjets invasion av Tjeckoslovakien 1968. Där gör han en effektfull koppling mellan de två supermakterna och deras sympatisörer med denna formulering: 


”Många människor, troligen de flesta, uppdelar de krafter som står mot varandra i världen i svart och vitt. I sin aningslöshet märker de inte, att det de håller för vitt också det är svart. Det hör till den ondes egendomligheter, att han uppträder i många – också till synes motsatta – förklädnader. Därför är hans välde på jorden så fruktansvärt starkt.”

 

I dagens Europa har en helt ny säkerhetspolitisk situation uppstått i och med Rysslands angrepp på Ukraina. Därför vill jag hävda, att texter som den ovan citerade, visar på von Wrights betydelse också för vår tidsepok. Att läsa texterna i denna bok är i många avseenden ögonöppnande och lärorikt.

 

Jag har i denna anmälan lagt tyngdpunkten vid von Wrights politisk-filosofiska texter och ståndpunkter. Boken rymmer dock så mycket mer. Att göra den full rättvisa kan bara den som läser, helst med penna i handen!

 

 

Inga kommentarer: