onsdag 3 maj 2023

Den konsumism som har makten över människor är det största hotet mot Sverige i fredstid

Foto: Astrid Nydahl

I Dagens Eko berättar man de svenska länsstyrelsernas bild av det svenska säkerhetsläget:


”Det svenska civilsamhället måste bli bättre förberett på att hålla ut i krissituationer och på att hjälpa militära transporter genom landet när vi nu vill bli medlemmar i Nato, enligt Ekots enkät till landets 21 länsstyrelser.

 

Behov som nämns är att utöka lagren av mediciner, vårdmaterial och bränsle och att se till att nödvändig information finns på papper, om el eller digitala uppkopplingar försvinner.

 

De flesta är överens om att grundförutsättningarna för Sverige att gå med i Nato ändå är goda, då vi har fungerande demokrati och utvecklad infrastruktur.”

 

Vårt arma land måste inte bli militärt indraget i en väpnad konflikt. Tiden sedan Putin-fascismens inmarsch i Ukraina, har tydligt visat att det räcker, att detta krig pågår, för att det mesta ska skaka också här.

 

På 1 maj målade sossarna upp en bild av svältande förortsungar. Det får mig att minnas mamman i ett av mina barns klass i Tollarp. Hon kom till föräldramötet körande en fabriksny Mercedes och alla kom att minnas hennes ord ”Vi har knappt råd att sätta mat på bordet”.

 

Den konsumism som har makten över människor är det största hotet mot Sverige – i såväl krig som fred.