onsdag 16 augusti 2017

Lika inför lagen? Pyttsan!

Olika lagar i ankdammen? Foto: Astrid Nydahl
Får man bara rekommendera en ledare i Göteborgsposten? Alice Teodorescu skriver, som alltid, insiktsfullt och på tvärs mot rådande svensk konsensus om de afghanska manifestationerna i Sverige och hur delar av den svenska politikerklassen uppvaktar och fjäskar istället för att hävda lagens giltighet: 
Om regeringsföreträdare inte vill kännas vid konsekvenserna av sina beslut får de verka för att ändra lagen i riksdagen. Att som nu ägna sig åt symboliskt poserande ligger visserligen i tiden, men är bara ett uttryck för populistiskt hyckleri som i förlängningen skadar förtroendet för rättsväsendet och det politiska systemet. Eftersom Migrationsverkets sakkunniga nyligen konstaterade att säkerhetsläget i Afghanistan visserligen försämrats, men att det fortfarande finns flera provinser i landet där väpnad konflikt inte råder, gäller att inte alla afghaner kan beviljas uppehållstillstånd enbart på basis av nationell tillhörighet. I praktiken innebär det att svenska myndigheter har att göra individuella prövningar i varje enskilt fall. När dessa prövningar ger vid handen att skyddsskäl på det individuella planet saknas ska besluten vinna laga kraft och skyndsamt verkställas. Annars upphör migrationen att vara reglerad, i strid med partiernas offentliga positioner.
 

3 kommentarer:

Lars-Erik Eriksson sa...

Som jag förstår det Thomas är den reglerade invandringen reglerad enbart i vartannat politiskt tal och blott på papperet.
De utvisade som håller ut kommer, förr eller senare, att kunna erhålla allmän amnesti eller söka på nytt efter 4 år med hjälp av ett batteri advokater och kanske någon lokal grupp gråterskor som engagerat sig.
Det som en gång var ett tråkigt men väl fungerande land har spottat upp sig och börjat skapa drama på rikigt.
Våra lagstiftare är om inte författare så åtminstone dramaturger och skådespelare ivrigt sufflerade av journalisterna.

Inre exil sa...

Lars-Erik, jag tror att det du skriver är alldeles förfärligt sant. Ibland behövs inte många ord för att måla en bild av en nations sönderfall. Tack.

Lars-Erik Eriksson sa...

Tack själv Thomas för att du utgör en liten men dock vårta i maktens självgoda ansikte.