torsdag 24 augusti 2017

Konsumentmassan precis före öppningsdags

Foto: T.N.
"Så snart man har överlämnat sig åt massan, fruktar man inte dess beröring."

"Den öppna massan består så länge den växer."

Foto: T.N.

"Den slutna massan förskansar sig."


Elias Canettis Massa och makt (översättning av Paul Frisch)

Inga kommentarer: