måndag 19 december 2016

Entrepenörer från öst

Foto: A. Nydahl
Det brukar sägas - nåja, brukar och brukar - att alla som kommer till Sverige, oavsett varifrån, bidrar till landets ekonomi. När jag läser om den nattliga pojkprostitutionen tänker jag den hädiska tanken att den gagnar oss alla. Ju fler som säljer pojksex till äldre män, desto bättre snurrar de omtalade hjulen. Så hänger allt ihop. Så formas framtiden, i en anonym bil, under ett träd, inne i en lägenhetsbordell, bakom en buske eller i en port. Man frestas tillgripa Lars Vilks "allt är en fördel". Vilken form av entrepenörskap som utövas måste vara av underordnad betydelse. Det viktiga är att sedlarna byter ägare, att en tjänst eller vara säljes och köpes. Göteborgsexemplet manar till efterföljd.


Inga kommentarer: