torsdag 4 december 2014

Dolce far niente i Arabien. Georg August Wallin och hans resor på 1840-talet (Svenska Litteratursällskapet i Finland/ Atlantis)


”Orientalen, i synnerhet turken, går mycket makligt utan att titta omkring sig hit eller dit, araben skyndar vanligen mera, om han är affärsman eller har något göromål att uträttas, men den lärde och fromme Moslim rör sig alltid afmädt med en viss värdighet läsande oupphörligen, i synnerhet vid utgåendet ur sitt hus, böner och till otal upprepande bishmillah.” (Georg August Wallin i början av sin Kairo-vistelse 1844)

Som ni kanske sett har jag här i bloggen vid flera tillfällen uppmärksammat att man i Finland utger Georg August Wallins dagböcker och brev. De första fyra banden är ute, och ett femte band kommer inom kort. Du kan hitta mina texter om de fyra första här.

Wallin är spännande av flera skäl. Och Svenska Litteratursällskapet i Finland gör en fantastisk insats med sina utgåvor som inte bara är vacker bokkonst utan också sätter på pränt en enskild utforskares vedermödor och rent vetenskapliga framsteg. 

Nu utger sällskapet en skrift om Wallin, som kan tjäna som en utmärkt introduktion till hans egna dagböcker och brev. De två redaktörerna för utgåvan, Patricia Berg, ”Georg August Wallin – En finländsk sjöman på det arabiska sandhavet” och Kaj Öhrnberg, ”Arabiens terra incognita”, medverkar i denna skrift, som också är vackert formgiven och illustrerad. Utöver de två medverkar Sofia Häggman om ”Wallins Egypten – alldeles hemlikt” och Jaako Hämeen-Antilla med avsnittet ”Georg August Wallin och Persien”.

I förordet betonar Heikki Palva att Wallin var förste europé som korsat norra Arabiska halvön, ”och fördjupat sig i tidigare outforskade områden”.

Berg påminner oss om att Wallin ”reste som muslim under det antagna namnet ´Abd al-Wali och besökte bland annat de för icke- muslimer stängda städerna Mekka och Medina”.

Skriften är i sin helhet mycket intressant läsning också för den som inte tagit eller kommer att ta del av den omfattande utgivningen av breven och dagböckerna. I sig själv är den en ögonöppnare till en värld vi vet väldigt lite om, och till en tid då arabvärldens muslimer ännu inte vandrat på våra gator eller i stort antal bosatt sig i våra länder. Läser man den förstår man också en smula bättre hur tiden från 1840-talet fram till nu omfattar den koloniala epoken, avkoloniseringen och dagens kaotiska, av inbördeskrig präglade muslimska arabvärld. Att gå tillbaka till Wallin kan ge en grundkunskap för vidare läsning och studier. Dolce far niente i Arabien. Georg August Wallin och hans resor på 1840-talet är i det avseendet föredömlig.

1 kommentar:

elina sa...

Läggs på att läsa listan.