måndag 8 december 2014

DDR och "folkens vänskap"

Jag lägger nu ut ett pressmeddelande helt okommenterat. Jag vill visa det för att det exemplifierar hur de utopiska samhällena - så tänkte man ju ibland om de "realsocialistiska" länderna, DDR och andra - i själva verket bara var helt vanliga nationer där människor reagerade ungefär som de alltid reagerat, och som de reagerar idag. Alltså: DDR som "rasistiskt" samhälle i en ny doktorsavhandling:

2014-12-08 Pressmeddelande från Södertörns högskola

Enligt propagandan var DDR ett land präglat av folkens vänskap, Völkerfreundschaft, utan interkulturella spänningar. I verkligheten användes invandrare som arbetskraft ur ett ekonomiskt nyttoperspektiv. Inte bara i Västtyskland, också i det socialistiska DDR betraktades gästarbetare som mindre värda och utsattes för rasism.

– DDR ville visa sig överlägset Västtyskland. Därför var det omöjligt att erkänna att interkulturella möten inte heller här ägde rum utan problem. Ett erkännande skulle ha berövat Östtyskland dess existensberättigande.

Det säger Ann-Judith Rabenschlag, doktorand på Södertörns högskola och Stockholms universitet, som den 12 december disputerar i historia med sin avhandling ”Völkerfreundschaft nach Bedarf: Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR”.

Det forna DDR är mest känt som ett utvandringsland, men även här fanns invandrare från hela världen. Rabenschlags avhandling belyser hur människor från andra länder och kulturer bemöttes i Östtyskland.

– Tidigare forskning har fokuserat på att avslöja statens propaganda om Völkerfreundschaft och på att visa att det fanns rasism och spänningar. Min avhandling går längre och visar hur skillnaden mellan ideologi och verklighet hanterades i vardagen, säger hon.

Hennes forskning illustrerar hur språk, politisk makt och vardag är oupplösligt sammanflätade. Källor i forskningen är bland annat pressartiklar, företagshandlingar, dokument från underrättelsetjänsten Stasi och privata petitioner.

– Min forskning visar att statliga myndigheter, företagsledningar och även privatpersoner i DDR använde idealet om Völkerfreundschaft, folkens vänskap, för sina egna behov. Till och med DDR-medborgare som hade klart rasistiska åsikter förpackade sina främlingsfientliga uttalanden som Völkerfreundschaft.
Under hösten 1989 ser man dock helt plötsligt en tydlig förändring i språkbruket.

Myndigheterna slutar använda propagandan i sina skrivelser och inte heller privatpersoner bryr sig om att prata politiskt korrekt. Nu skriver de helt plötsligt öppet rasistiskt. I samband med murens fall smulades alltså också ideologin om Völkerfreundschaft sönder.

FAKTA
Ann-Judith Rabenschlag har genomfört sina doktorandstudier i historia vid Baltic and East European Graduate School (BEEGS) och Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola samt vid historiska institutionen på Stockholms universitet.

Disputationen äger rum den 12 dec klockan 10.00 på Södertörns högskola. Rum MB 313 (svarta lådan), Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg. Språket är engelska.

KONTAKT
Ann-Judith Rabenschlag ann-judith.rabenschlag@sh.se 08 -608 5015, 070-56371022

Inga kommentarer: