onsdag 20 november 2013

Mediala skräckvisioner


Foto: Astrid Nydahl

Rakel Chukris gamle kollega på Sydsvenskan, Daniel Sandström, tillhör samma krets av Lundaintellektuella som helst inte vill höra talas om en annan vardag än den de själv känner till. När danskar angriper eller kritiserar Sverige får det honom att i Svenska Dagbladet[1], där han nu är kulturredaktör, skriva att förklaringen till danskarnas attityd står att finna i en inskränkt nationalism:

”Det nationella självhävdelsebehovet bör snarare ses som en del av en europeisk kris, som är djupare än vad den nordiska tuppfäktningen gör gällande. Över hela Europa rör sig nationalismens spöke och sprider en doft av unket 1800-tal. Mest stinker den koalition av främlingsfientliga nationalistpartier som nu gör gemensam sak i Europa, ironiskt nog på ett program som syftar till att underminera den europeiska unionen. En annan variant på samma trend är de språkpuristiska tendenser som man kan se i exempelvis Finland, där flerspråkighet plötsligt ses som en brist och inte en tillgång. Denna nationalism lever på oron som kommer med den långvariga lågkonjunkturen och med globaliseringen, den sprider skräckvisioner av en havererad välfärd.”

För Sandström är välfärdens resa ner i avgrunden endast ”skräckvisioner”. Men det är ett faktum att landet han lever i av allt fler svenskar upplevs som otryggt, i såväl ekonomisk som social mening, och att ”globaliseringen” inte bara är ett honnörsord för den alltmer välmående medieklassen.  Med sin korta verklighetsbeskrivning lyckas visa att han inte alls förstår de pågående processerna i Skandinavien. Varje form av missnöjesyttring och protest utanför det politiska etablissemangen beskrivs därför som ”en koalition av främlingsfientliga”. Det som för mycket länge sedan formulerades som att ”det dånar uti rättens krater”[2] tycks inte längre vara godtagbara uttryck för den sorg och vrede som vanligt fattigfolk känner. Oavsett vad kommer Chukri, Sandström och deras övre medelklasskamrater alltid att finna protesterna vulgära.


[1] Svenska Dagbladet, 17/11-2013
[2] Orden ingår i Internationalens första vers, som i sin helhet lyder: ”Upp, trälar uti alla stater,/  som hungern bojor lagt uppå!/ Det dånar uti rättens krater,/ snart skall uppbrottets timma slå. / Störtas skall det gamla snart i gruset./ Slav, stig upp för att slå dig fri!/ Från mörkret stiga vi mot ljuset,/ från intet allt vi vilja bli.”