lördag 11 augusti 2012

Vid Hammarsjön

Cykel- och gångstigen utmed sjön. Till höger, bakom betongfundamenten och grönområdet ligger den nya, kraftigt förstärkta vallen som skyddar staden från vattenmassorna. Här kan du läsa om stadens vallar och historia.
Att promenera under grundvattennivån är alltid lika märklig. När man gör det utmed Hammarsjön blir det så tydligt eftersom den höga vallen finns till höger om en. Utan den vallen hade Kristianstad riskerat täta översvämningar (läs gärna reportaget vid denna länk, för det är precis där jag vandrade och vilade idag).

Jag vandrar där och låter den friska luften från sjön svalka mig. Sitter sedan på en bänk, glor mot fjärran holmar och himlar, ser ormens skinn ligga torkande på en sten, noterar att jag för första gången ser stenen som markerar den gamla stadsgränsen. Jag häller upp en kopp kaffe och njuter av doften som blandas med den friska, lätt kylda luften.

Tystnaden bryts bara av cyklister, joggare av flanörer. Men ingenting tar bort friden, den strålar från växter och vatten.

Port till vattenslussystemet där avrinningen sker.


Bilder: Astrid Nydahl