fredag 24 augusti 2012

Canetti och Edfelt. Tidskriftsminne

Som utgivare av tidskriften Studiekamraten (Ariel från och med 1993) hade jag framför allt privilegiet att få samarbeta med några av Sveriges bästa diktare och författare. Alvar Alsterdal var både redaktionsmedlem och mentor för mig. Honom har jag berättat om tidigare. Men i Svenska Akademien hade jag en verklig veteran som medarbetare, Johannes Edfelt. Han hade skrivit i tidskriften i sextio år! Jag publicerade ofta hans förnämliga översättningar av framför allt tyskspråkig poesi. Han hjälpte också tidskriften att överleva då han vid två tillfällen ordnade bidrag från akademien. Sådant glömmer man inte. 

När jag bara hade två år kvar som redaktör planerade jag att göra ett temanummer om Elias Canetti, så jag skrev till Edfelt och bad om hjälp. Brevet nedan är hans reaktion. Boken ovan, av hustrun till Elias Canetti, Veza Canetti, låg med i samma försändelse. Något temanummer blev det aldrig. 1997 gick mitt förlag omkull och jag tvingades överlåta utgivningsrätten av tidskriften till det företag som tryckte det mesta jag gav ut. (Det var förlag och tryckeri Gondolin, som upphört eftersom ägaren Helmuth Glöck avlidit i cancer). Jag kvittade en stor tryckeriskuld mot tidskriftsrätten på villkor att man äldste son Mikael fick vara redaktör. Det fick han och än idag driver han förlaget Ariel, som dock döpt om tidskriften till Kritiker. Mikael är endast ansvarig utgivare numera och tidskriften utges  från Stockholm. Vägen dit var lång. Men minnena och dokumenten kan ingen ta ifrån mig. (Klicka på brevet nedan så får du det i läsbart format).


Inga kommentarer: