fredag 13 juli 2012

Fragment för min nästa bok

Shrewsbury, West Midland. Foto: Astrid Nydahl
Min bok närmar sig det stadium då strukturen ligger färdig och det är dags att fylla i de luckor som uppstått på vägen. Jag gör det mest varje dag, trots sommaren. Och jag kommer att göra det också i höst. Här några tankar som kommer att finnas med i bokens förord.


****

Kan man diskutera samtidens övergripande ideologier och vanföreställningar samtidigt som man försöker skissa på en bild av hur denna samtid vuxit fram ur en utveckling vars rötter går flera hundra år tillbaka i tiden? Man inte bara kan, man måste. Så ser jag det, och därför ger jag i boken tillbakablickar på det tidiga industrisamhället, det som lade grunden till den engelska moderniteten och detta samhälles nya relationer mellan människor.

I hela Europa ser vi idag denna utveckling också gå mot fördjupade ekonomiska kriser, ökade klassklyftor av ett slag vi i vår generation inte kunnat föreställa oss, och en dramatisk försämring av de sociala, kollektiva systemen, från daghem till ålderdomshem, från skola till boende, från arbetsmarknad till sjukvård.

Shrewsbury, West Midland. Foto: Astrid Nydahl
Vi är inte helt olika England. Det är bara det att mycket av samtidens brittiska elände hunnit en bit längre ner i schaktet än det svenska. Inte minst har den av överheten proklamerade mångkulturutopin (monokultur i pluralis som Kenan Malik uttrycker saken) raserat mycket av människors identitet och hemkänsla, men också och inte minst deras förväntningar på det samhälle de tjänat eller tjänar.

Islamismen är, i kraft av sina anspråk på sanningen, som den delar med andra totalitära och förtryckande tankesystem, bara ett, men det allra största hotet mot demokrati, yttrande- och tryckfrihet och mot de enskilda faktorer som gör ett samhälle till ett gemensamt, kollektivt projekt. När de enskilda delarna driver allt längre ifrån varandra fördjupas också de klyftor där många störtar ner utan att någon ens försöker förhindra det.


Boken är med andra ord skriven mot bakgrund av en sorg och en bedrövelse över att se det vi själv en gång beskrev som ”folkhemmet” förvandlas till en arena för girighet, brottslighet, kulturell nivellering och motsättningar av olöslig karaktär. Och allt det jag skriver i boken, gör jag mot bakgrund av att Storbritannien befinner sig i krig.

***

Darwin utanför huvudbiblioteket i Shrewsbury. Foto: A. Nydahl

Det var för övrigt just i Shrewsbury som Charles Darwin föddes 1809. Man får leta efter bättre symbol för förnuft och vetenskap.


5 kommentarer:

Frederick sa...

Thomas,

Det ska bli intressant att läsa den färdiga boken.

Tyckte också att bilden blev än mer talande av att Astrid fått med skylten med texten "One way" på fotot (medvetet eller omedvetet).

Enkelriktat. Säger allt om vår tid.

Thomas Nydahl sa...

Tack Frederick!
Jag tror - men är inte helt säker - att skylten kom med av en händelse.

En liknande sak upplevde jag i Dudley, där den fundamentalistiska moskéen ligger i en återvändsgränd. Minst lika passande.

Frederick sa...

Thomas,

Jag delar dina åsikter i stort och det du skriver om det raserade folkhemmet.

Nu vet ju jag att du inte röstar eller beger dig in i det partipolitiska maskineriet, så kanske tycker du att min fråga är tröttsam - men: vad skulle man kalla en sådan ståndpunkt som du och jag delar? En ståndpunkt som söker en grundläggande social rättvisa och mänsklig värdighet samtidigt som den bär en del kulturkonservativa drag. Och som - bör det tillägas - i stort sett saknar represantation bland västeuropas parlamentariska partier? Vad säger du?

Markus sa...

Jag ser också fram emot den boken.

Thomas Nydahl sa...

Frederick, jag har väldigt svårt att svara på din fråga. Jag försöker i så liten utsträckning som möjligt tänka i de banorna. Jag har blivit kallad så mycket mellan himmel och jord under åren att jag helst inte kallar mig själv något. Jag är och förblir en tvivlare och melankoliker. Utöver det? Söker de för mig obefintliga svaren.

Markus, det gör mig glad att höra!