torsdag 1 februari 2024

Gamla texter och nya realiteter

Foto: Astrid Nydahl
 

"Det finns en tid för..." heter det i Predikaren. Jag har hört den läsas vid flera begravningar i år och i fjol.

Det märkvärdiga är hur beständiga vissa texter är. Just den här beskriver ju inte minst det pågående, det vi alla känner igen:

"...en tid för krig, en tid för fred". 

Om det senare ska förverkligas måste orsaken till de pågående krigen undanröjas och de verkliga krigsförbrytarna gripas eller dödas, det gäller också terroristerna och deras väpnade massmördare. 

Putin är den största krigsherren och terroristen i vår tid. Men vi får inte glömma alla de terrorister som sprider död och förintelsen under islamismens olika fanor. Freden kommer inte av sig själv. Några böner får inte krigets utövare att avstå.

Inga kommentarer: