lördag 19 september 2015

Nya varianter på Hitlers idéer?

Syrisk demonstration i Birmingham. Foto: Astrid Nydahl
 When mass killing is on the way, it won’t announce itself in the language we are familiar with. The Nazi scenario of 1941 will not reappear in precisely the same form, but several of its causal elements have already begun to assemble.
Så skriver Timothy Snyder i NewYork Times. Han är professor vid Yale University och har just utgivit mastodontverket “Black Earth: The Holocaust as History and Warning.”

Det Snyder verkar hävda är att förintelsen med all säkerhet kommer att äga rum igen, men att den form den kommer att ta skiljer sig från det vi är bekanta med. Nazimördarna kommer inte tillbaka i tyska uniformer under ledning av en ny Hitler. Gulagmördarna ser inte likadana ut som de gjorde då. Den som haft ögon att se med under folkmorden i det forna Jugoslavien (Bosnien framför allt) och Rwanda, och den som haft det medan despoterna och islamisterna slaktar sina folk i Mellanöstern inser att Snyders poäng redan har materialiserats. Det menar i alla fall jag att den har. Han har inledningsvis i artikeln skrivit:
Before he fired the shot, the Einsatzgruppe commander lifted the Jewish child in the air and said, “You must die so that we can live.” As the killing proceeded, other Germans rationalized the murder of Jewish children in the same way: them or us.
Today we think of the Nazi Final Solution as some dark apex of high technology. It was in fact the killing of human beings at close range during a war for resources. The war that brought Jews under German control was fought because Hitler believed that Germany needed more land and food to survive and maintain its standard of living — and that Jews, and their ideas, posed a threat to his violent expansionist program.
The Holocaust may seem a distant horror whose lessons have already been learned. But sadly, the anxieties of our own era could once again give rise to scapegoats and imagined enemies, while contemporary environmental stresses could encourage new variations on Hitler’s ideas, especially in countries anxious about feeding their growing populations or maintaining a rising standard of living.
Nya varianter på Hitlers idéer skriver han. Men måste det vara just Hitlers idéer? Nu säger ju Snyder också att helt andra saker kan utlösa en ny förintelse, och han nämner ”environmental stress”. De människor som lever i Mellanöstern eller i Afrika söder om Sahara vet redan vad vattenbrist innebär. I herrans många år har man sagt att ”det stora kriget” mellan Israel och palestinierna kommer att handla om just detta. Och de "nya varianterna" kan, när man minst anar det uppträda som något de flesta skulle karaktärisera som "vänster". Våra barnbarn lär bli varse vilka de är. Inga kommentarer: