tisdag 17 februari 2015

Lone Frank: Neurorevolutionen (Fri tanke förlag, översättning av Jan Wibom)


För en tid sedan skrev jag här i bloggen om Lone Franks bok Mina vackra gener. Då skrev jag bland annat:
”Lone Franks författarskap är ovanligt i den meningen att hon utgår ifrån sig själv på den neurovetenskapliga äventyrsresan. Hon berättar frikostigt om sin familjehistoria och sina egna psykiska problem. Det ger läsaren ett förtroende för henne. Mina vackra gener kan beskrivas just som en äventyrsresa. Frank reser nämligen från forskare till forskare och ställer sina minst sagt nyfikna frågor. I jakten på förklaringar till och bot av hjärnans sjukdomar visar sig gen-forskningen vara rätt så långt framme."
Nu vill jag nämna hennes senaste bok, Neurorevolutionen, som kom i svensk översättning 2013.

Både Neurorevolutionen och Mina vackra gener säljs på årets bokrea. Därmed ges man en chans att till lågt pris skaffa två av de mest spännande böcker man kan tänka sig i ämnet.

Neurorevolutionen rör sig i spåren på det som kallas ”den femte revolutionen”, vilken kortfattat med Franks ord är det ”senaste i raden av vetenskapliga tigersprång som har omkullkastat världsbilder och därmed orsakat mentala och samhälleliga omvälvningar”. Tidigare sådana ”tigersprång” har varit Kopernikus arbete på 1500-talet, Darwins teorier på 1800-talet, Sigmund Freuds forskning och arbete (som hon kallar ”chockvåg”), och senast då DNA-revolutionen. Som vi ser tas de stora sprången nu med allt mindre tidsavstånd. Forskningen befinner sig i rask utveckling. Frank menar att vi nu närmar oss något som kunde kallas neurocentrismen, eftersom vi ”förlägger själva essensen av det mänskliga till hjärnan och där det är din hjärna som avslöjar vem du är.” Neuroforskarna är därför varken mer eller mindre än vår tids filosofer av ny typ.

Lone Frank är en grundlig vetenskapsskribent. Hon börjar med att berätta om hjärnan och dess uppbyggnad. Sedan tar hon oss med på svindlande resor då hon besöker och intervjuar några av vår tids främsta forskare.

Min yngste son led av tinninglobsepilepsi, en av de verkligt svåra varianterna av denna sjukdom. I Lone Franks bok kommer jag så nära sjukdomen – och en rad andra – att det är smärtsam läsning. Först nu, sedan min son togs ifrån oss endast 28 år gammal, kan jag hos Frank och alla de forskare hon samtalar med få veta så pass mycket att jag bättre och på en vetenskaplig grund kan förstå vari hans helvete bestod.

Och som sagt, dessa två böcker finns med på årets bokrea. Försumma dem inte.
1 kommentar:

Stefan Lundin sa...

Jag ska försöka få tag i dessa böcker, Thomas. Själv är jag utbildad forskare i biologi och kan därför se på mera populära verk från andra sidan, så att säga. Det är mycket bra att det kommer sådana här böcker som kan förklara komplicerade samband för breda folklager, det råder en brist på det. Vetenskapsjournalistiken är mycket ofta undermålig och kräver att journalisten i fråga har en gedigen utbildning i något naturvetenskapligt ämne. Lone Frank tycks verkligen ha den rätta bakgrunden.