fredag 2 september 2022

”Ett fullkomnat fascistiskt maktövertagande” - vad är det för dumheter?!

Foto: Astrid Nydahl

”Med liberalernas villkorslösa lojalitetsförklaring till SD igår (efter M och KD) är vi nu en bra bit in i detta scenario om vägen till ett fullkomnat fascistiskt maktövertagande”, skriver Christian Munthe på Instagram med anledning av sin novell Medborgare Roskow, som ingår i novellsamlingen Utsikter. Den skulle jag recensera, men ser nu inte minsta skäl till det.

 

Om man talar om ”ett fullkomnat fascistiskt maktövertagande” i ett svenskt riksdagsval har man själv en politisk oförmåga eller identifierar sig med en åskådning som omöjligen förstår vad ”ett fullkomnat fascistiskt maktövertagande” är för något.

 

Ett sådant skulle göra Sverige till en enpartistat, tvinga samtliga arbetare och tjänstemän att tillhöra korporationer av Mussolinis modell, genomföra statsmaktens förening med den militära, inleda klappjakt på alla dissidenter och en rad annat av repression och terror. Är detta vad som väntar Sverige? Där går gränsen för mitt tålamod med politiska stollar. Och jag är sannerligen inte Sverigedemokrat, lika lite som jag bekänner mig till något av de övriga politiska partierna.

 

Inga kommentarer: