fredag 16 september 2022

Helvetet på jorden och partipolitiken

Jean Giono skriver. Vykort från Elisabeth Grate

Helvetet på jorden är de andra. De välbekanta orden från Sartre känner ni väl till, inte sant. Man kunde också säga att helvetet på jorden är vi alla - vi alla människor. Det vi ställer till är värre än var och en av oss anar.

Vart fjärde år frestas jag att visa mitt förakt för partipolitiken och dess parlament. Det är mycket allvarligt menat. Det val som hölls i söndags är inget undantag. Det enda som skiljer det från andra riksdagsval i vårt land är att SD blev så stort och inflytelserikt. Det ska jag inte orda om i dag. Men det som pågår bekräftar Sartres ord i alla tänkbara avseenden. 

Om det funnes en annan väg - om någon alls orkade och förmådde peka på den - vore mycket vunnet.

Skrivandet och läsandet är min väg. Så har det varit i herrans många år.

Men aldrig har jag stått inför så hopplösa situationer som den påbörjade hösten och vintern.

Min övertygelse har varit att man kan klara sig bra med en mycket liten inkomst. Men när plötsligt en av utgifterna är dubbelt så stor som inkomsten? Då skakas också jag i grunden. Det är fredag. Helgen bjuder inte på något extraordinärt, annat än att det finns både bra film och bra litteratur att ägna sig åt.


Inga kommentarer: