torsdag 21 september 2023

Tranorna lämnar oss men mellanlandar här

Foto: Astrid Nydahl

Foto: Astrid Nydahl

Foto: Astrid Nydahl

Inga kommentarer: