söndag 10 september 2023

Theodor W. Adorno mitt i underhållningen

Adorno gick i McDonalds-fällan. Fotograf okänd. Bilden flimrade förbi på en tysk bildsida.
 

“Det bästa förhållningssättet i den här situationen tycks än så länge vara ett oförsvuret avvaktande: att leva sitt privata liv, så länge samhällsordningen och ens egna behov inget annat medger, men inte lägga vikt vid det som om det alltjämt vore samhälleligt substantiellt och individuellt tillbörligt (…) Det hör till moralen att inte känna sig hemma hos sig själv.

”Den nästintill olösliga uppgiften består i att inte låta sig fördummas vare sig av andras makt eller av sin egen vanmakt.”

”Det finns inget riktigt liv i det falska.”

Theodor W. Adorno i Minima Moralia 1951 (övers. Lars Bjurman). Kursiveringarna är mina.

 

Adorno underhåller oss med saxofonen. Samma tyska bildsida.

 

Inga kommentarer: