torsdag 7 september 2023

Obefintlighet och sedan...

Foto: Astrid Nydahl. Penningintressen exploaterar Lady Walfruna. Vem är hon? Självklart är hon en kvinna som gjort historiska avtryck. Första gången hon nämns är år 943. I själva verket är det så att det är hon som givit namn åt staden. År 985 gav Kung Ethelred II henne ett stycke mark vid Heatune. Man tror att Heantune (eller High Town) senare kom att heta Wulfrunas Heantune, och därifrån var steget inte långt till stadsnamnet Wolver-hampton. Läs här i bloggen.


Sedan jag slutade resa efter 2018 har obefintligheten blivit min identitet. Jag lever på minnen. Jag lever i litteratur och film.

Obefintligheten behöver inte vara negativ. Den kan vara ofylld personlighet och mening, den kan vara vardag dygnet runt. Bara på klinikerna och sjukhusen är jag någon, närmare bestämt mitt personnummer, mina sjukdomar och mina klagosånger. 


Inga kommentarer: