lördag 16 september 2023

Sjuårskriget som rasade världen runt. Ny intressant bok

Marian Füssel: Sjuårskriget. 1700-talets världskrig (Lopinita förlag, översättning av Urban Lindström)

Vad är ett världskrig? Definitionen växer fram ur olika perspektiv och förutsättningar.

Vi européer vet vad vi menar med Första världskriget. Det är ett väl förankrat begrepp för oss.

Men det vi i Sverige kallar pommerska kriget kan också betraktas som ett "första världskrig" då det utspelade sig "från Bengalen till södra Indien, från Filippinerna via Afrika till Karibien, från Nordsamerika via Balearerna ända bort till Schlesien, Ostpreussen och Westfalen". 

Författaren anger två startpunkter i denna globala konflikt: när de brittiska styrkorna 1755, i närheten av dagens Pittsburgh skingrades av en armé med fransmän och indianer, och när den preussiske kungen Fredrik II:s trupper 1756 gick in i Sachsen.

Vill man lära något om detta våldsamt omfattande krig, som kostade en miljon människor livet, kan jag inte tänka mig en bättre bok för höstläsning.

Charles Willson Peale: George Washington, Washington and Lee University (sidan 68 i boken)

Att den är vackert formgiven, bland annat med reproduktioner av några av den tidens stora målningar gör inte saken sämre (två exempel visas här i bloggen).

Förlagstext:

Sjuårskriget rasade mellan 1756 och 1763 och anses av många vara det allra första världskriget. Konflikten utspelade sig på slagfält runtom i världen, med Europa, Nordamerika och Indien som primära krigsskådeplatser, och krigets utgång kom att för alltid rita om världskartan.

Även Sverige deltog i kriget, vilket i vår historieskrivning har kommit att benämnas det pommerska kriget. Kriget är flitigt skildrat i litteraturen och utgör fond till otaliga böcker och filmer, såsom Den siste mohikanen och Barry Lyndon. För första gången på svenska kommer nu en övergripande skildring av detta för världshistorien så avgörande krig.

På ett informativt och tillgängligt vis skildrar Marian Füssel sjuårskriget historia. Från Preussen och Fredrik den store via det brittiska imperiet till Nordamerikas indianer presenteras de olika aktörerna, deras intressen förklaras och det tidigmoderna världskrigets orsaker tydliggörs. Boken avslutas med en blick över de globala följderna och krigets minneskultur.

***

Marian Füssel (född 1973) är professor i tidigmodern historia vid Georg-August-universitetet i Göttingen, Tyskland. Hans forskningsområden är främst inriktade på militärhistoria och kunskapshistoria i den tidigmoderna världen. Sjuårskriget är Marian Füssels första bok på svenska.

Richard Paton:Bombardment of the Morro Castle, Havana, 1 july 1762 (sidan 92 i boken)


1 kommentar:

skepparn sa...

Sådär!
Lade till den till inköpslistan vid sverigebesöket i oktober.
Eftersom vi tar bilen spelar vikten ingen roll.