torsdag 14 september 2023

Bokverk, kulturkrets och västra Sveriges betydelse

Har det någon betydelse vad jag visar här i bloggen? Förmodligen inte. Möjligen en marginell betydelse för vissa läsare. Hur många de är spelar inte så stor roll, eftersom vi tillsammans bildar någon form av kulturkrets.

Tidskriften Ord & Bild grundades av Karl Wåhlin. Det skedde 1892. Än i dag utges tidskriften, nu under ledning av Ann Ighe. Att den har sitt säte i Göteborg är intressant, eftersom kungliga huvudstadens kulturtidskrifter verkar lida av svår syrebrist.

Jag kommer att recensera Magdalena Grams fantastiska verk om Wåhlin inom kort. 


 

Inga kommentarer: