tisdag 28 februari 2017

Europa på bar fot

Europa, finns det? Låt oss börja så här: det finns allt för många människor som sätter likhetstecken mellan Europa och EU. Men det är faktiskt inte samma sak. Hela Europa finns inte med i den europeiska unionen. Så när Brexit gjort entré på den politiska scenen och fler medlemsstater kanske går samma väg, drar vissa den felaktiga slutsatsen att "Europa" är hotat. Det är en felaktig slutsats. Europa finns alldeles oavsett. 

Den inledande frågan kunde också ha besvarats av Per Erik Tell, journalisten och författaren som fotvandrade 3000 kilometer från Skåne till Baskien. Hans fötter kunde ha intygat att Europa finns, och det är förstås dessa fötter som pryder omslaget till hans bok Till fots genom Europa (Ultima Esperanza books).


Per Erik Tell och hans medvandrare Pelle Brask var ute på en riktig promenad, mellan april och augusti 2016. De går igenom en del strapatser men av Tells bok att döma var denna vandring framför allt en upptäckt av något man kunde kalla "det andra Europa", alltså inte det man far igenom på motorvägar utan det man upptäcker i byar, små samhällen och direkta möten och samtal med människor man inte ens vetat fanns. 

De går pilgrimslederna, de som leder till Santiago de Compostela. De har pilgrimspass och målet är gemensamt. Men redan i Tyskland börjar Tell tvivla. Han är inte en troende man och blir omedelbart obekväm i religiösa sammanhang. Det är helt enkelt inte rätt att låtsas. Han måste avbryta vandringen före slutmålet och Brask vandrar den sista, rätt så långa, vägen själv med sin hustru som flyger ner och ersätter Tell som medvandrare. Tell tar sig istället in i Baskien och detta samhälle skildrar han i bokens fem avslutande texter.

Vill man möta generösa, vänliga och öppna människor längs vägen rekommenderar jag denna bekantskap med det verkliga och vardagliga Europa. Tell är en fin berättare och hans ton inger direkt förtroende. 

Om Tells böcker har jag tidigare skrivit här:

Läsa - resa - dö 

Den falske ingenjören

Skånes historia
Inga kommentarer: