måndag 21 augusti 2023

Suzanne Brøgger: Norsk omelet, epistler og notater (Gyldendal, København)

Suzanne Brøggers bok Norsk omelet läste och recenserade jag utifrån det danska originalet. Så har jag under årens lopp  gjort med alla hennes böcker. Hon hade förvisso en mycket fin översättare i poeten Urban Andersson, men jag valde denna metod. Just Norsk omelet utkom 2018 (och samma år i svensk översättning av Nina Wähä, då Urban Andersson avstått p.g.a. sjukdom. Han avled 2019).

Det är en bok som får mig på riktigt gott humör. Och det känns som om en Suzanne Brøgger från det förflutna återkommit. Det är kanske en orättvis och högst subjektiv betraktelse, men jag menar det bara i positiv mening. Här har vi en Brøgger som i sina norska - och andra - utblickar framför allt är en tids- och kulturkritiker.

Få saker undgår hennes skarpa blick, i den nya boken inte heller islamismen och dess mordiska hatpredikanter. Om jag sätter frågetecken vid något så är det hennes rader om att "Afrika går ind i Europa" med tillägget "Tragisk, at der er gået politik i spørgsmålet." Den omfattande migrationsvågen från Afrika är nämligen politik och föga annat. I synnerhet ingen naturlag som ingen kan förhålla sig existentiellt och pragmatiskt till.

Men boken säger ju redan på omslaget att det är nationen Norge och det norska som står i centrum för texterna. Så är det förstås. Jag har med stort intresse följt henne ner i dansk-norsk historia, samtida norska kulturföreteelser, litteratur och en större diskussion om det avlånga, nordiska landets position i Skandinavien och världen.

Sig själv kallar hon "flødeskums"-författare och det är väl så typiskt Brøgger det kan bli. Det är självklart att både Knausgård och Espedal finns med i boken (liksom historiska giganter som Hamsun och Undset), men man ska som sagt komma ihåg att de flesta är nya bekantskaper.

Särskilt befriande i nya boken är den åldrande författarens perspektiv på vår tids konsumistiska attityd till "upplevelser":
Nu er det så dødsangsten, der jager gamle ud på paniske jordomrejser, for alle skal nu om dage opleve alt. At gå glip om noget er vore dages dødssynd. 


Finns det en nyutkommen dansk bok jag skulle rekommendera till läsning är det just den här; humoristisk, lärd, spännande, överraskande och djupt personlig. Brøgger för envar, tro mig! 

***

Förlaget skriver:

Med hilsen til nordmanden Holberg har Suzanne Brøgger skrevet en samling epistler og notater om - Norge! Gennem rejser i landet og samtaler med kunstnere og samfundsdebattører borer hun efter de kulturbærende lag i et forsøg på at finde landets særpræg. I kraft af alderens frihed kan hun flanere, gøre sine iagttagelser og fremsætte sine stærkt personlige meninger, men udsynet rækker videre: Bogen handler (selvfølgelig!) også om de forhold og fænomener, der præger vores tid og verden generelt.

 

 

Inga kommentarer: