söndag 20 augusti 2023

Suzanne Brøgger: Løvespor . Essays (Udvalg ved Birthe Melgård Mortensen, Gyldendal, København 1995)

 


Förlaget skriver:

 

”Et repræsentativt essayudvalg, der betoner den personlige udviklingshistorie og således kan læses som et supplement til eller et koncentrat af den individuationshistorie, der blev fortalt i 3-binds romanføljetonen Creme Fraiche (1978), Ja (1984) og Transparence (1993). Samlingen afsluttes med et nyskrevet essay - forfatterens seneste kommentar til den evige forvandlingsproces, som hun underkaster sig”

 

Jag vill bara tillägga att denna nyskrivna essä heter Den indre posedame (syftar på hemlös kvinna som bär alla sina ägodelar i plastkassar, jämför engelskans baglady).

 

I början av essän talar Brøgger om att vi lever i en tid när nyreligiösa kretsar värderar allt utifrån vilken andlig nivå man talar ifrån, och då ”gør man klokest i at placere sig på det laveste og tale som en snegel”. Hon fortsätter: ”Snart kan man få sig en mystisk oplevelse i Magasin og sin aure renset hos Illums…”

 

Den "andliga nivån" i de två mest kända storköpen, det är en bild så drabbande att man inte glömmer den. Se där 1990-talskulturen i såväl Brøggers hemland som i resten av konsumismens nationer.

 

 

Inga kommentarer: