torsdag 3 augusti 2023

Avgörandets dag

Nu bär det av. Avgörandet sker i dag. Antingen friskförklaras jag och kan återvända till normala dagar, eller så misslyckas det och jag blir sjukfånge minst 12 veckor till. Man uppmanar mig att be. Till vem och vad?

Inga kommentarer: