fredag 28 oktober 2011

Ungersk rapport.

Idag ska man läsa Ervin Rosenbergs rapport från Ungern. Om inte annat, så för att konstatera att allt är sig likt och att avgrundsmänniskorna verkligen håller vad de lovar. Konkret handlar det om tillsättandet av en ny chef för en teater i Budapest. Läs hela i DN via länken, här bara ett litet utdrag:

"Tjänsten skulle nu alltså ledigförklaras. Två ansökningar lämnades in, en av nämnda István Márta, en annan av György Dörner. Den senare, skådespelare till yrket, har en klar politisk profil: Dörner visar sig ofta på Jobbiks möten och hör således hemma i den extremnationalistiska, rasistiska och antisemitiska högern. Han har inte gjort något för att dölja sina politiska sympatier. I sin ansökan talar han om att han ämnar döpa om teatern till Hinterlandteater, med vars hjälp de alltid hunsade och förtryckta ungrarna skulle börja återerövra sitt land och sin kultur.

I det program han skisserar för teaterns framtid ger han ett omisskännligt vittnesbörd om sitt ”nationella sinnelag” – man har räknat ut att orden ”ungersk” och ”nationell” förekommer tiotals gånger. Han använder formuleringar som ”de under det socialliberala oket lidande ungrarna”. Han gisslar en ”degenererad, sjukligt liberal hegemoni” som har gett Budapests teaterliv en för den ungerska nationen främmande karaktär, att teatern sänkts till bordellnivå.

Dörner namnger också ett antal teatermänniskor inom och utanför landet som han förhandlat med om deras medverkan. Av dessa har flera upprört förnekat allt samarbete med en teater under neonazistisk ledning."

Foto: A. Nydahl

Inga kommentarer: