lördag 8 oktober 2011

Mer oktobertvivel.

Författaren Richard Dawkins, han med Den själviska genen och Illusionen om Gud, är igång med en ny offensiv. Nu vänder han sig mot de muslimska friskolorna i Storbritannien, som inte har någon undervisning att tala om, utan koncentrerar sig på att erbjuda eleverna "alien rubbish".

Inte nog med det, eleverna ombeds bortse från vetenskapliga rön och istället koncentrera sig på de sanningar som Koranen förmedlar. Han säger sig ha mött lärare på dessa friskolor som på fullt allvar hävdar att Jorden är sextusen år gammal.

I en intervju för Times Educational Supplement berättar han bland annat om en bedrövlig muslimsk friskola i Leicester. Och på universitetsnivå är det inte mycket bättre: "Det händer att kollegor som undervisar på universiteten beklagar sig över att ha studenter som lämnar klassrummet när man talar om evolutionen. De är nästan uteslutande muslimer."


Inte är det någon nyhet i sig. Religiösa friskolor är ett otyg i ett sekulariserat samhälle. De borde stängas, såväl i Storbritannien som Sverige. De tar eleverna tillbaka till ett samhällsstadium där ingen egentlig kunskap fanns. De blir i alla negativa bemärkelser satta framför var sin tjock bok och får egentligen bara "lära" sig att alla sanningar finns i denna bok, oavsett om den är en svart bibel eller en grön koran.

Kanske behöver man bara, som Dawkins, då och då påminna om vad som sker i dessa klassrum.

All religionsundervisning måste ske på fritiden. Annars kommer mörkret att återta också den sociala och politiska kontrollen över oss. Det räcker att detta mörker redan hänger över oss som dagligt hot mot upplysningens ideal.

Foto: A. Nydahl

4 kommentarer:

Hanne H sa...

Jeg beundrer Richard Dawkins for hans videnskabelige indsigt og redelighed og er helt enig i at det er uomgængeligt nødvendigt at skille religionen fra alle øvrige forhold i vort sekulære samfund.
Det gælde ikke kun islam, men alle religioner, der jo intet har at tilbyde i undervisningsøjemed - religiøse friskoler er en fornærmelse mod fornuften, et kostbart og uproduktivt tilbageskridt for borgerne.
Religion og andre former for overtro skal ikke formidles i statsligt regi, men bør ligge i den private sektor.

Anonym sa...

Både enig och oenig.
Vår kultur är grundad på en sekulariserad Kristendom som för min del gärna får stå fond vid skolavslutningar, riksdagsöppningar, etc.
Har också läst "The God Delusion" och kan konstatera att alla logiskt tänkande varelser är agnostiker, inklusive Dawkins själv.
En intressant passus hos honom påpekar att om inte Gud intervenerar på jorden - å när såg vi det? - ja då är det som om denna storhet inte finns. Trots allt.
Sen får vi se efter detta, men hys inga större förhoppningar vänner.
Anonyme Hubert

annannan sa...

Att de som går ut när det undervisas i evolution nästan uteslutande är muslimer beror på att europeiska kristna överlag är föga fundamentalistiska. I USA är det andra pipor som spelar.

Om man med religionsundervisning menar religiös undervisning så ja, det hör hemma på fritiden.

Att som man i svenska skolor gör, undervisa om världens alla stora religioner, det är något som verkligen hör hemma i skolan, tycker jag. Mina portugisiska och spanska vänner blir mycket förvånade när de hör att detta ämne finns i skolan; för dem har det varit antingen katolsk religion och moral (så heter ämnet) eller inget alls, beroende på familjens läggning.

annannan sa...

Och med min första kommentar ovan menar jag naturligtvis inte att det gör de muslimska religiösa friskolorna ett skvatt mindre problematiska.