torsdag 10 november 2022

Jag tror på smuts och svaghet!

Foto: Astrid Nydahl
 

Först ett citat, och sedan min kommentar.

 

Vi brottas fortfarande med frågor som rör manlig och kvinnlig sexualitet. Om vem som har makten över sexualiteten. Tanken om ”renhet” är också mer aktuell än någonsin. Många starkt idealistiska krafter söker rena ideal, från talibaner till högerextremister och rasister. Så idén med renhet – att det inte får finnas motsättningar, gråzoner eller brister, misstag eller svaghet – lever kvar i högsta grad.

Skrämmer det dig?

– Mycket. Jag tror på svaghet och smuts! Att frysa ut människor med avvikande åsikter ger inte bara ett hårt samhälle. Det är också ett brott mot demokratin, som bygger på röster och motröster. Det låter som en kliché, men det är sant.

Elisabeth Åsbrink intervjuad i tidningen Vi av Karin Thunberg 


Min kommentar:  


De rena idealen finns inte bara inpräntade i de rörelser som Åsbrink här nämner. Det är faktiskt så att renheten är grundläggande för vänstern. Den söker - eller sökte - ett samhälle rent från den ägande klassen, i bemärkelsen ägare av produktionsmedlen. Den viktigaste lärdomen av de så kallade socialistiska länderna är, att när denna klass jagas, torteras och dödas, tar den politiska klassen över produktionsmedlen och ideologiproduktionen. Där kan man verkligen tala om en renhetens lära. Den är därtill också djupt antisemitisk. Se på Ryssland, både som Sovjetstat och som Putinstat.


Åsiktsterrorn har i dessa nationer varit lika stark som i de antidemokratiska staterna. Samt också förhindrandet av yttrande- och tryckfrihet.

1 kommentar:

Stefan Lundin sa...

"Cancelculture" och s.k. deplattformering är i högsta grad gällande idag. Man kan generellt säga att vänstern i sin renhetsiver vill tysta alla andra. Detta kallar man sedan (paradoxalt nog) för mångfald.