tisdag 11 juni 2013

Den skändliga samtiden

Foto: Astrid Nydahl
Camus skrev i en av anteckningsböckerna: "Om tiden endast vore tragisk! Men den är skändlig." Det är en kort men mycket träffande beskrivning också av vår tid. Skändligheterna serveras på alla nivåer, från flyktingsmugglaren och narkotikakurirerna till de lokala krämarna och regeringsmedlemmarna.

Skändligheter kan de beskrivas som eftersom de alltid är beräknade, noga planerade och genomförda utan varje moralisk eller etisk grundram. I nio fall av tio är penningen motivet. Den skändliga tiden måste oupphörligen beskrivas, även om den som skriver ibland snubblar på orden och själv uppfattas som skändlig. Bara tidens krönikörer kan med något uns trovärdighet i behåll låta skändligheterna filtreras genom medvetandet och sedan bli bilder av ett skeende de flesta av oss blundar för.

Inga kommentarer: