tisdag 24 september 2013

Ur Søren Ulrik Thomsens diktsamling Rystet spejl

Bild: Astrid Nydahl
 
Søren Ulrik Thomsen
 
RYSTET SPEJL
 
(några korta strofer i min översättning):
 
nu när syrenerna blommar
och jag underligt nog är äldre
än min morfar fick bli
så klädd i hans kostym
går jag en tur i den moderna världen
vars obegriplighet är banal
jämfört med att korsa gränsen
från att självklart finnas
till det märkliga att inte vara död.
*

Som ung tedde sig barndomen för mig
lika avlägsen och overklig som döden

*

Mellan alla dessa dikter
om döden och minnet
finns det här plats för 11 rader
om maskrosorna
vars ljus jag också i år hade glömt
på en och samma gång tänds som ett tivoli
och om att falla i var sin sömn
i samma säng
och vakna när natten är djupast
och stillheten störst
men en hand så lätt på sin axel.

 
 
(jag läser stroferna inför fredagens begravning av ett litet barn)
 
 
 

Inga kommentarer: