tisdag 30 augusti 2022

Nya argument mot västlig underkastelse

Skärmdump

I DN igår:

"Ukrainas militära förmåga behöver utvecklas och användas på ett sätt som förbättrar landets förhandlings­position som förberedelse för en fred i kompromissens tecken. Det skriver Ilmari Käihkö och Jan Willem Honig". Min kursivering

Hugo von Essen bemöter deras underdånighets-argument i Svenskan:

Den allvarligaste och centrala bristen i resonemanget rör emellertid Rysslands motiv, och därmed själva förutsättningarna för att nå en hållbar kompromiss med Ryssland. Ryssland startade inte det här kriget för att erövra mark, eller för att stoppa Natos utvidgning, eller för att, som skribenterna efterfrågar, nå ”gränser som är acceptabla för Ryssland”. Målet med Rysslands krig är politisk kontroll över Ukraina – att behålla Ukraina i Rysslands intresse­sfär, och därmed hindra landet från att bli demokratiskt, västerländskt och framgångs­rikt. Oavsett hur många eftergifter som Ukraina och västvärlden skulle ge Ryssland i en kompromiss, så skulle det inte lösa det grund­läggande problemet – Ukraina vill ha frihet från Ryssland, och Ryssland kommer aldrig att ge Ukraina denna frihet. Alla tänkbara kompromisser kommer därför Ryssland att bryta mot, utnyttja och missbruka. Om Ryssland respekterade avtal och internationell rätt skulle vi inte vara i den här situationen.

När det gäller det strukturella, långsiktiga och systematiska hot som Ryssland utgör mot internationell säkerhet så finns ingen möjlig kompromiss, ”deal”, eller diplomatisk lösning. Rysslands­krisen är något vi i stället måste lära oss att hantera långsiktigt – vilket innebär att stå upp för internationell rätt och länders självständighet, stödja Ukraina och andra offer för rysk imperialism politiskt, ekonomiskt och militärt så länge det behövs, straffa och begränsa Ryssland så mycket som möjligt genom sanktioner och isolering, och inte vara naiva kring Rysslands agerande och ambitioner.

Käihkö och Honig frågar om inte en kompromiss är bättre än en fortsättning av det fruktansvärda krig vi sett hittills. Svaret är att en kompromiss inte kommer att sätta stopp för Rysslands aggression, utan tvärtom endast försvaga Ukraina, splittra västerländsk enighet, och leda till än större lidande i framtiden. Min kursivering

Inga kommentarer: