onsdag 25 april 2012

Sudanesiske författaren Al Haj Waraq Warns varnar för de salafistiska gruppernas maktövertagande.


Om man händelsevis inte sett vad den "arabiska våren" lett till, kan man med fördel lyssna till denna sudanesiske författare. Han kan berätta och på oss ankommer bara att lyssna.

Inga kommentarer: