torsdag 19 april 2012

En läxa?

Idag har jag kanske lärt mig en ny läxa. Man ska begära korrektur också av tidskrifter. När fyra översättningar jag gjort publiceras i det nya numret av tidskriften Horisont så finns där ett fult korrekturfel. Det är så mycket värre eftersom jag själv inte orsakat felet. Dikterna i översättning hade författaren själv sänt dit och jag fick ingen vetskap om det förrän tidskriften var i tryck. Förmodligen hade författaren sänt dem antingen ett tidigt utkast eller en version där han själv ändrat ett ord. Det som retar mig allra mest är att det rör sig om ett ord som jag själv för inte så länge sedan anmärkte på när jag språkgranskade en översättning till svenska av Inger Christensens essäer (där just det ordet - landsby - hade översatts med ordet huvudstad! medan det i Horisont förblir oöversatt, men skulle ha översatts med by eller mindre samhälle). Nå, man får försöka svälja förtreten, men jag vet ju att tidskriftens läsare kommer att se det felet och jag vet att de kommer att tro att jag inte begriper detta ord som så ofta felöversätts. För övrigt är det fyra mycket fina dikter, som jag kanske får anledning att återkomma till. Poeten heter Niels Hav och han finns här i bloggen med tre dikter. Läs och njut.

Uppdatering: det visade sig att tidskriften fått fel manus, det var inte min översättning de tryckt av dikten. Därför kommer den korrekta versionen att tryckas i nästa nummer. Det var en glädje att höra, eftersom jag igår hittade flera andra fel.

Foto: A. Nydahl.

Inga kommentarer: