tisdag 24 april 2012

Nina Burton: Flodernas bok (Bonniers)

Roddare på Themsen.
Nina Burtons nya bok är en flodernas kulturhistoria. Man kan betrakta den som en pendang till hennes Resans syster, poesin. Bokens underrubrik lyder: Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden. Förra boken betraktade Burton som en kartbok där poesin avgjorde. Den här gången är det en Europaresa som bestäms av floderna, de som får Europa ”att pulsera av liv, och som även har del i mitt liv.” De tre floderna är Rhône, Rhen och Themsen. Utmed dem reser Burton både som inspirerad och inspirerande vägvisare och som upptäckare. Varje text i boken är ett ymnighetshorn. Läsaren kan bara med glädje inhämta allt hon bjuder på. Det är vackert och mycket lärorikt. Burton har en förmåga att skriva lekande lätt men ändå frilägga de märkvärdigaste samband. Boken är rikt illustrerad med miljöer som omtalas i texten. Innehåller också en omfattande litteratur- och bildlista.

Och när man vilar från texten kan man med fördel vistas i detta engelska:


Inga kommentarer: