söndag 1 april 2012

Att ge ut böcker via bloggen - en preliminär summering.

Jag har, som ni vet, utgivit två böcker genom bloggen. Den första, Kulturen vid stupet, annonserades ganska tidigt och bloggens läsare hade två månader på sig att anmäla intresse, förhandsbeställa och betala den. De blev så pass många att produktionskostnaden för boken var täckt innan den skickades ut. Vad som återstod var att sälja ytterligare så många att också portokostnaden på runt femtusen kronor täcktes. Så blev det. Det gav förstås inte många kronor i överskott, men det hade jag aldrig förväntat mig. När nu biblioteksbeställningarna har börjat komma ser jag hur de förändrats sedan 1990-talet då jag drev förlag. BTJ brukade då inkomma med en större beställning efter att boken recenserats i Sambindningshäftet. Den tiden är förbi för de flesta förläggare. Vi lever ju i en epok när bibliotek läggs ner och bokinköpen drastiskt minskar. Det innebär att det bara droppar in enstaka BTJ-beställningar.

Nästa bok, Sextio år senare, fick ungefär hälften så många förhandsbeställningar som Kulturen vid stupet. Jag hade räknat med mindre intresse och därför låtit trycka en mindre upplaga. Hälften av denna har jag sålt, men det har inte ens räckt till tryckkostnaden. Än mindre till portokostnaden på cirka tretusenfemhundra. Ströbeställningar kommer det fortfarande, men jag räknar kallt med att detta blev en förlustbok. Flera av bloggens läsare har sagt eller skrivit att de inte är tillräckligt intresserade av ämnena, det vill säga Israel/Palestina-konflikten och den arabiska våren skildrad utifrån det libyska exemplet.

Tryckkostnaden för denna andra bok har jag betalat med en del av det som jag hade kvar av förra senhöstens stipendium.

Jag har, trots det dåliga resultatet för andra boken, för avsikt att ge ut den tredje boken i trilogin kommande vinter. Det blir en tjockare volym som ansluter till tidigare böcker som Den tysta zonen, Inre frihet och Långsamhetens nej. Till hösten kommer jag att informera utförligt om den, samt också göra det möjligt att till ett fördelaktigt pris köpa hela trilogin samlad. De tre böckerna produceras på exakt samma sätt, linnetrådsbundna och med omslag som formges så att de hör samman.

Inga kommentarer: