torsdag 8 januari 2015

Muslimska röster i Sverige och i IS om massakern

Nyhetsflödet på nätet är just nu extremt snabbt och omfattande. Under torsdagen läste jag några anmärkningsvärda uttalanden som jag vill visa:
"Den militanta jihadistgruppen Islamiska staten (IS) hyllar i en radiosändning angriparna i Paris-attacken som hjältar" (rapporterar nyhetsbyrån AFP)
Det är ju inget märkligt alls. Det som gjordes i Paris görs överallt där IS idag har makten. Man mördar. Men inte bara det. Man stympar, man våldtar, fördriver, hänger, halshugger, inför strängast tänkbara sharia-lagar där bland annat manliga frisersalonger stängs och all musik förbjuds.
”Be Allah att mångdubbla sådana attentat och acceptera syskon som deltar i sådant”, skriver en person.”Dessa grisar blev skickade till Jahannam (helvetet), de hade varit med och ritat och spridit karikatyrbilden på profeten salla Allahu 'aleyhi wa sallam (välsignande fras eller fredshälsning)”, skriver en annan. ”Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet”, skriver en tredje. (DN citerar svenska islamisters meddelanden under torsdagen)
Detta borde inte heller förvåna. Idag kan vi utgå ifrån att det i varje svensk stad eller mindre samhälle finns ett antal islamister. SÄPO har mer än en gång sagt att islamistiska celler är aktiva i vårt land och att jihadisterna som reser till Syrien och Irak för att slåss med IS är tidsinställda bomber när de väl återvänder till Sverige. De två bröderna med blod på sina händer hade så sent som i våras vänt "hem" till Paris efter sådana strider.
"Det är okänt vilka som ligger bakom beskjutningarna, men enligt klipp på nätet ska vittnen ha hört gärningsmännen ropa arabiska ord (…) Vi uppmanar muslimer i Sverige att vara försiktiga då det finns ökad risk för antimuslimska hatbrott." (Ur ett uttalande från svenska Islamiska förbundet under onsdagen)
Islamiska förbundet är ökänt för sina islamistiska förgreningar och kontakter. Vid flera tillfällen de senaste åren har de bjudit in islamistiska predikanter, bland annat från Storbritannien. Ministern i vår sittande regering, Mehmet Kaplan, är en mångårig talesman för organisationen. När den nu ska göra ett "uttalande" om vad som skett visar de vad de går för. "Ropa arabiska ord" skriver de. Ja, men det var ju inte precis de arabiska orden för cykelpump eller tomatsoppa, om man så säger. Och det som bekymrar dem mest är att de själva ska råka illa ut. Och så bara tomma ord - krokodiltårar! - av "medlidande" med de 12 slaktade offren för islamismens automatvapen!

Hur ska vi icke-muslimer hantera dessa uppgifter? Hur ska vi skydda oss mot beväpnade islamister? Mitt bud är att vad vi än gör, om än bara med våra tankar och skrivdon, så kommer vi att stämplas som "islamofober".

6 kommentarer:

Christer sa...

Europa bör koncentrera sig på att enbart ta emot de flyktingar som förföljs av islam. Låt de rika oljestaterna ta emot sunni och shia. (Saudiarabien resp Iran).

Svenska politiker vet knappt skillnad mellan sunni och shia och bör därför hålla sig till det de känner till, kristendom och ateism.

Sixten Andréasson sa...

Fäste mig vid Elsässer i våras för hur han reagerade på pogromen i Odessas fackföreningarnas hus den 2 maj. Översatte till en broschyr Det som hände i Odessa angår alla (har ett par kvar - kan skicka till dig) Eftersom som de lesta inte kan tyska översätter jag ibland. Som det här:

COMPACT 6. jan :
Det dummaste ryktet: PEGIDA styrs av eliten.Många mnniskor kan inte riktigt förstå att varje måndag i vind och väder går i Dresden tiotusental – igår var det enligt räknande av COMPACT-läsare 30.000! Misstroendet även bland rätt utbildade människor gentemot de enkla människorna, som ger luft åt sitt missnöje är så stort att alla möjliga misstankar sprids, och då utan minsta skuggan av bevis.
Låt oss undersöka de fyra mest spridda falska meddelandena mot PEGIDA:
1. PEGIDA, det är alltsammans eller huvudsakligen högerradikala och rassister.

Rikigt är att PEGIDA inte riktar sig mot Islam och inte heller mot asylrätten. PEGIDA vill bara förhindra en ytterligare försämring av tillstånden i Tyskland (därav begreppet islamiserig) och en förnuftiginvandrings - flyktingpoliti som i Kanada.

2. PEGIDA stöttas av Springerpressen, särskilt Bild-Zeitung. Initiatorn Bachmann har erkänt att han samarbetat med Springer.

Riktigt är att PEGIDA förbittrat bekämpas av alla etablerade medier.
Intensivast av Bild-Zeitung, som på sin förstasida organuserade protesen mot PEGIDA: "Så höjer vi vår röst mot PEGIDA, så lydde anvisningen till sina läsare.
Bachmann har haft en värvningagentur med Springer-koncernen, det var före PEGIDA - och det var ett rent affärskontrakt som bilhandlare måste samarbeta VW, Mercedes etc. Politiskt är Bachmann och Springer som eld och vatten.

3. Lögnmeddelande: Med PEGIDA vill eliterna avlänka från de verkliga problemen, typ finansdiktaturenen
Riktigt är: Folkrörelser upptänds sällan av de grundlägganden ekomiska problemen (finansdiktatur). Därtill är ekomi alldeles för torrt och akademiskt. Ibland är det brödpriset, ibland polisvåldet, många gånger religiöst förtryck (Iran 1979). När krig utlöste en folklig rörelse eller till och med en revolution (oktober 1917) var det inte krig i allmänhet eller krig i fjärran länder utan alltid de egna sönernas död. Kloka människor, som läsarna av COMPACT, skulle inte arrogant skälla på folket, för att de inte sätter sig i rörelse för de "verkliga" problemen/orsakerna utan gå med och på ett allmänt förståeligt sätt förmedla att det "mobiliserande temat" (invandring, nationsförstöring) sammanhänger med "orsaksteman" (penningsystemet, världsfinasdiktaturen i form av Wallstreet, City of London).

4. Lögnmeddelandet: Med PEGIDA splittras 99% av de förtryckta och kristna hetsas mot muslimer ("Söndra och härska").

Riktigt är: "Söndra och härska" finns i fallet PEGIDA, men det utgår inte från PEGIDA! Det är inte PEGIDA som hetsar mot muslimerna. Utan det är eliterna som
med anledning av PEGIDA hetsar muslimer mot tyskar. Eliterna från Merkel till Maas, från FAZ till taz sprider sanningsvidrigt att om PEGIDA handlar det om islamätare, rassister och nazis. Så görs de cirka 4 miljoner muslimerna medgörliga för hets mot tyskar! Antifa kan förstås som den beväpnade armen av denna antityskhets.... I verkligheten har PEGIDA gjort klartatt man inte är mot islam utan mot islamisering, inte mot asyl utan mot missbruk av asylrätten. Fönuftiga biotyskar och förnuftiga muslimer måste kunna komma tillsammans mot salafis - ty denna av USA sponsrade rörelse riktar sig mot varje förnuftig människa egalt av vilken religion. Bevis: Läs den artikel av en muslim från Dresden som finns i Compact 1/2015.

Det kan visserligen för framtiden inte uteslutas att eliter och säkerhetstjänster kommer försöka underminera PEGIDA och slussa in verkliga extremister och provokatörer. Det mesta motgiftet mot detta är att fler och fler vanliga människor medverkar och sörjer för att allt förblir maktfullt och fredligt. PEGIDA är den första folkrörelsen sedan 1989, som förtjänar det namnet. Vi ska inte tillåta att den görs kaputt!

Inre exil sa...

Tack för detta Sixten, det är mycket intressant.

Du får väldigt gärna skicka mig broschyren. Har du min postadress? Eller menar du att skicka digitalt med mail?

NIsse sa...

I det uttalande jag kan hitta på webben så säger Islamiska förbundet det du citerar men dessutom följande som du utelämnat:

"Beskjutningarna är ett attentat mot allt vad islam står för och vi vill uttrycka vår uppriktiga sympati och stöd till de drabbades familjer och hela franska folket."

http://www.islamiskaforbundet.se/sv/press-a-media/pressmeddelanden/643-uttalande-terrorattentatet-aer-fruktansvaert-och-kan-inte-legitimeras.html

Kritisera gärna islam och Islamiska förbundet men helst inte med ohederliga klipp i citat.

Inre exil sa...

Nisse, tack ska du ha. Jag citerar ur deras uttalande, ingenting annat.
Deras krokodiltårar är ingenting värda när man vet vad förbundet står för och vad de gjort sig kända för under åren.

Hans Nilsson sa...

Tänk bara även, förr och nu, på Frankrikes egna militaristiska grymheter och egennyttiga insatser i Algeriet, Indokina, Afghanistan, Libyen, Syrien, Mali och andra delar av Afrika. Betänk att två av de i Paris misstänkta rapporteras ha återvänt från jihadisttjänst i Syrien, från den krigsskådeplats den franska staten uppsåtligen försett med vapen och ammunition. Även om många av den liberala Europeiska politiska klassen och media utfäster högtravande proklamationer om att morden är en röd linje i fråga över yttrandefrihet, har de nästan ingenting likvärdigt, eller ännu värre, ingenting alls att säga om sådana Västliga stater som korsar den "civilisatoriska" röda linjen i sin egen pågående och ihållande statsterrorism.

Allt detta skyddar perfekt de hycklande fördömandena och brösttonerna från Hollande, Löfven, Cameron och Obama. Var är kommentarerna om deras lämplighet att åberopa värden som rör liv, demokrati och frihet? En verkligt modig media visar nu inte sitt mod genom att återge fler karikatyrerna eller förkunna trotsiga ord av solidaritet med Charlie Hebdo. Modig media ska bättra på sin beredskap att fördöma och åtala de "civiliserande" politiker och stater i Väst som bär ansvarar för ett ännu större barbariska våld mot mänskligheten och friheterna.