fredag 9 januari 2015

Koranläsning, fredag

Det sägs nu minst en gång i minuten att islamismens terror ingenting har med islam att göra. Nå, jag öppnar Koranen - som jag har i mitt bibliotek förstås - och läser (och minns att vi icke-muslimer är kuffar, otrogna, förnekare, avgudadyrkare etc):Åttonde suran, vers 12:

"Och din herre lät änglarna framföra detta budskap till de troende: 'Se, jag är med er' och befallde dem att inge de troende mod och tillförsikt och låta dem veta: 'Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan'. - Troende! Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer."

Nionde suran, vers 5:

"När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem."

Citaten hämtade ur den senaste svenska översättningen (tolkningen) av Koranen,
Mohammed Knut Bernström, 1998

1 kommentar:

Anonym sa...

thomas

ja, just set den där offentliga lögnen är ju så grotesk att jag inte kan förstå hur den kan överleva. jag har läst koranen i sin helhet tre gånger - skrev även en bok där islam utgör ett element, "kalla mig theodora" (2007) - och det handlar ju inte bara om de otaliga våldsamma citaten man kan hitta. det är själva andan. jfr jesus med mohammed; den ene vänder andra kinden till, den andre höjer svärdet. jag brukar uppmuntra folk att läsa koranen. samtidigt - vad kan man begära. en annan invändning man brukar höra är att bibeln inte är bättre. som om jesus kan belastas för vad som står i gamla testamentet.

ursäkta att jag skriver självklarheter på din blogg. men var skall man ta vägen med sin misstro i detta land vi lever i.

allt gott

einar a