lördag 24 januari 2015

Från avgrunden - den existerande

Landön 22 januari. Foto: Astrid Nydahl
”Avgrunden finns inte om du står i dess djup” (Ur Lars Noréns Fragment)

Kan en människa sjunka så djupt ner i avgrunden att hon inte längre ser den, och ändå överleva? Kan hon börja klättringen uppåt från något hon inte är medveten om?

Lära sig skilja på sjukdom och sorg.

Lära sig se avgrunden också när man står i den.

Livets dagar är, som Cioran påpekat, en serie återkommande katastrofer. Mot dem måste man handla som om de inte existerade. Sända en ljusstråle som fragmentiserar dem. Utgå ifrån det givna. Utgå ifrån det allt som oftast förbisedda.


Inga kommentarer: