tisdag 23 september 2014

När århundraden kolliderar

Ibland talar nyhetsbilder både till hjärna och hjärta. Jag tittade länge på den här bilden och drabbades av det dubbla budskapet. Så småningom tog det form och kunde namnges. Vad jag ser här är två väldigt olika århundraden. Samtidigt. På samma gata. Till vänster ser vi en ISIS-soldat, en bärare av det senaste "kalifatets" svarta fana, den fana som berättar om våldtäkter, tortyr, mord, fördrivningar, förstörelse. På höger sida i bild ser vi en alldaglig modern miljö; ett hus med lägenheter och en bil. Bilen är inte bara en symbol för det moderna samhället utan också en konkret landvinning sprungen ur industrialismen och moderniteten. Är jag bilens vän? Ja, när den för mig till havet. Annars, helst inte. Ändå välkomnar jag bilen som en motvikt till den svarta fanan.

På måndagskvällen ser jag några reportage från gränsen mellan Syrien och Turkiet. En förtvivlad man berättar om hur kalifatets soldater fört bort hans döttrar. Vi vet vad de gör med de kvinnliga fångarna, det behöver jag inte orda om. Men jag funderar på mannens två förtvivlade frågor: "Vad är detta för muslimer? Vad är detta för islam?". Sådana frågor kan man normalt inte ställa utan att stämplas som rasist. Jag tar risken och sänder frågorna vidare ut i rymden.