lördag 13 september 2014


"Så snart man har överlämnat sig åt massan, fruktar man inte dess beröring."
(Elias Canetti: ur Massa och makt)